Kvalitetsprodukter från Österby Brädgård AB

 

 

 

 

 

Ekologiskt tänkande:

För naturen av naturen.

 

Ska något bli riktigt bra, gör det långsamt...

 

Det är något som vi har tagit fasta på. Träd som får växa länge får bäst virkeskvalitet. Med sparsam avverkning så ger vi skogen möjlighet att på ett naturligt sätt förbli en återväxande råvara.

 

På Gotland är det årliga uttaget ur skogen mindre än hälften av tillväxten. Det betyder att det i framtiden kan tas ut mer råvara till träprodukter om det skulle behövas, utan att skogen skövlas.

 

Produkter som tas fram under gotlandsgolvet.se är tillverkade av noga utvalda råvaror och ekologiskt tänkande samarbetspartners.

 

Vi väntar på vår tur och avverkar i

naturens egen takt. På så sätt håller vi en

kvalitet av absolut högsta klass.

 

Österby Brädgård AB

Österbyväg 28, 621 41 Visby

info@osterbybradgard.com

0498 - 25 99 90

bild